Se demo film


APP ENTRE

Modern APP-baserat besökssystem, där kontakt sker via SMS och e-post.

• Fristående app i Appstore.
• Går använda flera iPads mot samma konto.
• All grafik / användare kan ställas in på plattan eller via webb-administration.

• Månadsvis fakturering.
• Bevakning att appen alltid är igång och fungerar.
• Behörighetsstyrd, admin, recpeptionist, användare har egna ingångar.
• Historik via grafer och export till excel.
• Support via telefon och e-post.
• Går ändra olika avdelningar/användare per platta
• Kan kopplas till Microsoft Active Directory (tillval)
• Kan kopplas ARX passersystem (tillval)

Kontakta »

Bland kunderna finns
ABB Sverige, Assa Abloy, Collectum, Lindorff, Patria Helicopters,
PA Consulting Group, Sveaskog, NCC, Sweco Sverige och Trafikverket.


App Entré © Denacode AB. Fler system i serien: Nuddis förskola - närvaro och tidsregistring
[ Logga in ]