Se demo film

Startskärmen för besökssystemet

Första som möter besökaren är startskärmen.
• Den är ren; har bara er logotype på och berättar funktionen.
• Går att avaktivera i inställningar om så önskas
• Med ljusstyrkan uppställt på iPad:en så lyser den upp och är en naturlig ögonfångare.
• En skylt "Besökssystem" kan fördelaktigt presenteras i ovanför eller på hållaren

Sök anställd via besökssystemet

Här väljer besökaren vem den vill besöka i besökssystemet / entresystemet.
• Söker automatiskt genom att bokstavera på både namn och titel.
• Besökaren kan scrolla genom att dra fingret upp och ner.
• Klicka på ett namn för att kontakta

Kontakta och vänta på svar

En bekräftelseruta hjälper undvika feltryck på besökssystemet.
• Visar bild i storformat och ligger kvar till svar kommer.
• Option: Går tvinga besökaren lämna namn innan kontakt skickas.
• Option: Går att be om företagsnamn och kontaktuppgifter med.
• Option: Går att skriva ut namnbrickor via etikett skrivare.

Anställd får meddelande och kan svara via sin telefon

SMS kontakten går på ett par sekunder och en väntaskärm visas på besökssystemet för användaren medans den anställde svarar.
• SMS:et inkluderar namn och företag
• SMS:et inkluderar vilket språk användaren använde sig av (för bästa svar)
• En timeout kan sättas som berättar att användaren inte kan nås om inget svar kommer.
• Flera förvalda svars-altenativ. Tex. svara 1 och den meddelar besökaren: "Kommer strax"

Administration av besökssystem

Appen är väldigt dynamisk och inställningsbar som entresystem. Det bygger på vårat datahanteringsverktyg DEUS kopplat till iOS.
• Logga och bakgrunds grafik kan sättas av användaren.
• Kan anpassas till att vara snabb vid kontakt, eller som en fullständig besökslogg för högre säkerhet.
• Texter kan sättas på alla språk. En kraftig språkmodul ingår i programmet.
• Koppling mot etikettskrivare
Bland kunderna finns
ABB Sverige, Assa Abloy, Collectum, Lindorff, Patria Helicopters,
PA Consulting Group, Sveaskog, NCC, Sweco Sverige och Trafikverket.


App Entré © Denacode AB. Fler system i serien: Nuddis förskola - närvaro och tidsregistring
[ Logga in ]